Vi tilbyr de fleste tjenester innen regnskap, økonomi og administrasjon, og vi tilpasser disse til kundens ønsker og behov.

Småbedrifter og enkeltmannsforetak har ofte stort utbytte av å ha en samarbeidspartner på den administrative siden. På denne måten frigjør de tid til å jobbe med det de kan best, og oppnår dermed en bedre økonomistyring og administrasjon. I tillegg økes konkurranseevnen ved at de blir enda bedre på det de må være best på.

Regnskapsføring

Rådgivning

Lønn

Årsoppgjør / Skattemeldinger

Fakturering

Betalings-formidling

Budsjettering

Eiendoms-overdragelser

Bistand til nyetablerere

Driftsanalyser for landbruket

Borettslag

Administrativt

Landbrukstakst