Årsoppgjør og skattemeldinger

    Årsoppgjør og skattemeldinger er noe som krever en del arbeid og tid. Dette er en prosess som omhandler selskapets offisielle årsregnskap, og omfatter både årsberetning, eventuell revisjonsberetning og utarbeidelse og innlevering av skattemelding. Vi hjelper deg med både selvangivelse og andre ligningspapirer, samt årsregnskap med noter. Et samarbeid med oss vil gi bedre økonomisk kontroll og oversikt, slik at den daglige driften blir gjennomført på best mulig vis.
Kontakt oss