Eiendomsoverdragelser

    Når det kommer til generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse, er det viktig å ha en samarbeidspartner som ivaretar begge parters sikkerhet og at alle viktige momenter blir tatt hensyn til. Vi sørger for kvalitetssikrede avtaler og rådgivning. Vi bistår deg gjerne i hele prosessen fra planlegging av overtakelse til sluttfasen. Dette gjelder innen landbruk, overdragelser av aksjer i AS samt samarbeid med takstmenn/advokater.
Kontakt oss